Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Kr Krypton

Kr - Krypton - INGEN ÄDELGASMETALL

83.798
2
36
Kr
[Ar] 3d10 4s2 4p6
2
8
18
8
0
13.9996
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Krypton Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Krypton
Atomnummer 36
Atomisk massa 83.798
Symbol Kr
Fusionspunkt -156.6
Kokpunkt -152.3
Densitet 0.003733
Period 4
Grupp 18
Upptäckt 1898 Ramsay and Travers
Överflöd 0.001
Radie 1
Elektronnegativitet 0
Jonisering 13.9996
Isotopnummer 23
Elektronisk konfiguration [Ar] 3d10 4s2 4p6
Oxidationstillstånd 2
Elektron efter energinivå 2,8,18,8