Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Na Natrium

Na - Natrium - ALKALIMETALL

Natrium är ett kemiskt element i alkalimetallfamiljen som bär den kemiska symbolen Na. Det är det vanligaste grundelementet i haven och är ett av de mest förekommande elementen på jorden.

Rent natrium är en mjuk, silvervit metall. Det upptäcktes av Sir Humphrey Davy 1807. Det är mycket reaktivt och reagerar mycket lätt med vatten för att bilda väte och natriumhydroxid.

Natrium används ofta i livsmedelsindustrin och används för att salta mat. Det används också flitigt inom den kemiska industrin och för att tillverka saltprodukter. Natrium används också inom aluminiumindustrin för att tillverka aluminium.

De huvudsakliga egenskaperna hos natrium är dess låga densitet och dess låga termiska och elektriska ledningsförmåga. Detta betyder att det är en utmärkt termisk och elektrisk isolator. Den har också ett lågt ångtryck och är mycket lösligt i vatten.

De kemiska egenskaperna hos natrium beror främst på dess höga reaktivitet. Natrium är mycket reaktivt med vatten, syre, svavelsyra och andra ämnen. Reaktionsprodukterna med syre är oxider, medan de med vatten är hydroxider och karbonater.

Natrium används i många industriella tillämpningar eftersom det är mycket reaktivt och rikligt. Några av de vanliga användningsområdena inkluderar tillverkning av salter och användning som katalysator i vissa kemiska reaktioner. Det används också i livsmedelsindustrin för att konservera mat och förbättra dess smak. Det används också för produktion av aluminium och för rening av avloppsvatten.
97.8°
892°
22.98976928
-1
1
11
Na
[Ne] 3s1
2
8
1
0.93
5.1391
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Natrium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Natrium
Atomnummer 11
Atomisk massa 22.98976928
Symbol Na
Fusionspunkt 97.8
Kokpunkt 892
Densitet 0.971
Period 3
Grupp 1
Upptäckt 1807 Davy
Överflöd 23600
Radie 2.2
Elektronnegativitet 0.93
Jonisering 5.1391
Isotopnummer 7
Elektronisk konfiguration [Ne] 3s1
Oxidationstillstånd -1,1
Elektron efter energinivå 2,8,1

Mineral- Hårdhet Densitet
Abenakiite-(Ce) 4.00 / 4.00 3.21
Acmonidesite
Actinolite 5.50 / 5.50 2.98
Adamsite-(Y) 3.00 / 3.00
Adranosite
Adranosite-(Fe) 2.20
Aegirine 6.00 / 6.50 3.50
Aegirine-augite 6.00 / 6.00 3.40
Aenigmatite 5.00 / 6.00 3.74
Aerinite 3.00 / 3.00 2.48
Afghanite 5.50 / 6.00 2.55
Agrellite 5.50 / 5.50 2.88
Aiolosite 3.59
Ajoite 2.96
Albite 7.00 / 7.00 2.61
Alexkhomyakovite
Alflarsenite 4.00 / 4.00 2.61
Aliettite 1.00 / 2.00
Alloriite 5.00 / 5.00 2.35
Alluaivite 5.00 / 6.00 2.76
Alluaudite 5.00 / 5.50 3.45
Almarudite 6.00 / 6.00 2.71
Alnaperbøeite-(Ce)
Alsakharovite-Zn 5.00 / 5.00 2.90
Altisite 6.00 / 6.00 2.64
Alum-(Na) 3.00 / 3.00 1.67
Alumino-ferrobarroisite
Alumino-ferrowinchite
Alumino-magnesiotaramite
Alumino-ottoliniite
Aluminobarroisite 5.00 / 6.00 2.94
Aluminokatophorite 5.00 / 6.00
Aluminowinchite
Alumoåkermanite 4.00 / 5.00 3.00
Amarillite 2.50 / 3.00 2.19
Amblygonite 5.50 / 6.00 2.98
Ameghinite 2.00 / 3.00 2.02
Amicite 5.00 / 5.50 2.06
Analcime 5.00 / 5.00 2.30
Andersonite 2.50 / 2.50 2.79
Andesine 7.00 / 7.00 2.66
Andrianovite 5.00 / 5.00 3.02
Angarfite 2.50 / 2.50 2.77
Anorthite 6.00 / 6.00 2.72
Anorthoclase 6.00 / 6.00 2.57
Antipinite 2.00 / 2.00 2.55
Apexite 2.00 / 2.00 1.74
Aphthitalite 3.00 / 3.00 2.70
Aqualite 4.00 / 5.00 2.66
Arapovite 5.50 / 6.00 3.43
Arctite 5.00 / 5.00 3.11
Ardennite-(V) 6.00 / 7.00 3.55
Arfvedsonite 5.50 / 6.00 3.44
Arisite-(Ce)
Arisite-(La) 3.00 / 3.50 4.07
Aristarainite 3.50 / 3.50 2.03
Armbrusterite 3.50 / 3.50 2.78
Arnhemite 2.33
Arrojadite-(BaFe) 3.54
Arrojadite-(BaNa)
Arrojadite-(KFe) 5.00 / 5.00 3.50
Arrojadite-(KNa)
Arrojadite-(NaFe)
Arrojadite-(PbFe) 4.00 / 5.00
Arrojadite-(SrFe)
Arseniopleite 3.50 / 3.50 4.22
Arsmirandite
Ashcroftine-(Y) 5.00 / 5.00 2.61
Aspidolite 2.00 / 3.00 2.89
Astrophyllite 3.00 / 3.50 3.30
Augite 5.00 / 6.50 3.20
Bakhchisaraitsevite 2.00 / 2.50 2.50
Balliranoite
Banalsite 6.00 / 6.00 3.07
Bannermanite 3.50
Bannisterite 4.00 / 4.00 2.83
Barahonaite-(Al)
Barahonaite-(Fe) 3.03
Barentsite 3.00 / 3.00 2.56
Bario-olgite 4.00 / 4.50 4.00
Barnesite 3.00 / 3.00 3.15
Barrerite 3.00 / 4.00 2.13
Barroisite 5.00 / 6.00 3.00
Barrydawsonite-(Y)
Barytolamprophyllite 2.00 / 3.00 3.62
Batiferrite 6.00 / 6.00
Batisite 5.90 / 5.90 3.43
Bazzite 6.50 / 6.50 2.80
Bederite 5.00 / 5.00 3.48
Beidellite 1.00 / 2.00 2.00
Belakovskiite
Bellbergite 5.00 / 5.00 2.20
Belovite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.19
Belovite-(La) 5.00 / 5.00 4.19
Benyacarite 2.50 / 3.00 2.40
Beryllonite 5.50 / 6.00 2.80
Berzeliite 4.50 / 5.00 4.08
Betalomonosovite
Betpakdalite-NaCa 2.89