Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Ba Barium

Ba - Barium - ALKALISK JORDMETALL

Barium är ett kemiskt grundämne med atomnummer 56 och symbolen Ba. Det är en tungmetall, huvudsakligen producerad under sammanslagning av supernovor och neutronstjärnor. Det är beläget i grupp 8A i det periodiska systemet.

Barium är en glänsande metall, är ganska mjuk och är silvervit när den nyligen reducerats. Den har en densitet på 3,5 g/cm3 och smälter vid 725°C. Det är lösligt i svavelsyra, men inte i salpetersyra eller saltsyra.

Barium används i en mängd olika tillämpningar, inklusive inom industrin för smältning av metaller, inom legeringsindustrin och som katalysator vid kemiska reaktioner. Det används också som material för tillverkning av små metalldelar och färgämnen för textilier.

Inom medicinen används barium som kontrastmedel för radiologiska undersökningar och för behandling av njur- och leversjukdomar. Det används också som ett läkemedel mot osteoporos.

Barium har många egenskaper som gör det till ett användbart material för många applikationer. Det är icke-giftigt, icke-frätande och icke brandfarligt. Den har en stark strålningsabsorberande förmåga och är lätt att arbeta med. Det används ofta för att smälta metaller och legeringar. Slutligen är det också en utmärkt katalysator för kemiska reaktioner.
725°
1640°
137.327
2
56
Ba
[Xe] 6s2
2
8
18
18
8
2
0.89
5.2117
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Barium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Barium
Atomnummer 56
Atomisk massa 137.327
Symbol Ba
Fusionspunkt 725
Kokpunkt 1640
Densitet 3.594
Period 6
Grupp 2
Upptäckt 1808 Davy
Överflöd 425
Radie 2.8
Elektronnegativitet 0.89
Jonisering 5.2117
Isotopnummer 25
Elektronisk konfiguration [Xe] 6s2
Oxidationstillstånd 2
Elektron efter energinivå 2,8,18,18,8,2

Mineral- Hårdhet Densitet
Alforsite 5.00 / 5.00 4.73
Alsakharovite-Zn 5.00 / 5.00 2.90
Alstonite 4.00 / 4.50 3.69
Anandite 3.00 / 4.00 3.94
Andrémeyerite 5.50 / 5.50 4.15
Ankangite 6.50 / 6.50 4.44
Aradite
Arctite 5.00 / 5.00 3.11
Armenite 7.50 / 7.50 2.76
Arrojadite-(BaFe) 3.54
Arrojadite-(BaNa)
Arrojadite-(SrFe)
Arsenoflorencite-(Nd) 3.50 / 3.50 4.05
Arsenogorceixite 4.00 / 4.00 3.65
Arsenogoyazite 4.00 / 4.00 3.33
Asselbornite 3.00 / 3.00
Babefphite 3.50 / 4.00 4.31
Bafertisite 5.00 / 5.00 3.96
Balipholite 5.00 / 5.50 3.33
Banalsite 6.00 / 6.00 3.07
Baotite 6.00 / 6.00 4.42
Bario-olgite 4.00 / 4.50 4.00
Bario-orthojoaquinite 5.00 / 5.50 3.96
Barioferrite 5.31
Bariomicrolite 4.50 / 5.00 5.68
Barioperovskite
Bariopharmacoalumite 3.50 / 3.50 2.58
Bariopharmacosiderite 3.00 / 3.00 3.07
Bariopyrochlore 4.50 / 5.00 4.00
Bariosincosite 3.00 / 3.00
Barite 3.00 / 3.50 4.47
Barium-zinc alumopharmocosiderite 2.50 / 2.50
Barylite 6.00 / 7.00 4.02
Barytocalcite 4.00 / 4.00 3.64
Barytolamprophyllite 2.00 / 3.00 3.62
Batiferrite 6.00 / 6.00
Batisite 5.90 / 5.90 3.43
Batisivite 7.00 / 7.00 4.62
Bauranoite 5.00 / 5.00 5.28
Bavsiite
Bazirite 6.00 / 6.50 3.82
Belkovite 6.00 / 7.00 4.16
Bellbergite 5.00 / 5.00 2.20
Benauite 3.50 / 3.50 3.65
Benitoite 6.00 / 6.50 3.60
Benstonite 3.00 / 4.00 3.60
Bergenite 2.00 / 3.00 4.10
Bigcreekite 2.00 / 3.00 2.66
Billietite 5.27
Biraite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.76
Bjarebyite 4.00 / 4.00 4.02
Bobshannonite 4.00 / 4.00 3.79
Bobtraillite 5.50 / 5.50 3.16
Bornemanite 3.50 / 4.00 3.47
Bredigite 3.40
Brewsterite-Ba 5.00 / 5.00 2.45
Brewsterite-Sr 5.00 / 5.00 2.45
Burbankite 3.50 / 3.50 3.50
Burovaite-Ca 2.73
Bussenite 4.00 / 4.00 3.63
Byelorussite-(Ce) 5.50 / 6.00 3.92
Bykovaite 3.00 / 3.00 2.98
Byzantievite 4.50 / 5.00 4.25
Bøgvadite 4.00 / 4.00 3.85
Calciouranoite 4.00 / 4.00 4.62
Cámaraite
Canosioite 4.94
Cappelenite-(Y) 6.00 / 6.00 4.40
Carbocernaite 3.00 / 3.00 3.53
Cebaite-(Ce) 4.50 / 5.00 4.81
Cebaite-(Nd) 4.50 / 5.00 4.80
Celsian 6.00 / 6.50 3.10
Cerchiaraite-(Al) 4.50 / 4.50 3.64
Cerchiaraite-(Fe) 4.50 / 4.50 3.71
Cerchiaraite-(Mn) 4.00 / 5.00
Charoite 5.00 / 6.00 2.54
Chernykhite 3.00 / 4.00 3.14
Chromphyllite 3.00 / 3.00 2.88
Clinobarylite 6.50 / 6.50 3.97
Clinoptilolite-Na 3.50 / 4.00 2.10
Colinowensite
Cordylite-(Ce) 4.50 / 4.50 4.44
Cordylite-(La) 4.00 / 4.00 4.33
Coronadite 4.50 / 5.00 5.44
Coutinhoite 1.50 / 1.50
Curetonite 3.50 / 3.50 4.31
Cymrite 2.00 / 3.00 3.41
Dachiardite-Ca 4.00 / 4.50 2.14
Dachiardite-Na 4.00 / 5.00 2.16
Daqingshanite-(Ce) 5.00 / 5.00 3.81
Dargaite
Delindeite 3.30
Devitoite 4.00 / 4.00 4.04
Dickinsonite-(KMnNa) 3.50 / 4.00 3.42
Direnzoite 4.50 / 4.50 2.12
Diversilite-(Ce) 5.00 / 5.00 3.68
Dresserite 2.50 / 3.00 2.96
Dualite 5.00 / 5.00 2.84
Dussertite 3.50 / 3.50 3.75