Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Md Mendelevium

Md - Mendelevium - METALLAKTINIDER

258
2
3
101
Md
[Rn] 5f13 7s2
2
8
18
32
31
8
2
1.3
6.58
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Mendelevium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Mendelevium
Atomnummer 101
Atomisk massa 258
Symbol Md
Fusionspunkt 0
Kokpunkt 0
Densitet 10.3
Period 7
Grupp 0
Upptäckt 1955 Ghiorso et al.
Överflöd 0
Radie 0
Elektronnegativitet 1.3
Jonisering 6.58
Isotopnummer 33
Elektronisk konfiguration [Rn] 5f13 7s2
Oxidationstillstånd 2,3
Elektron efter energinivå 2,8,18,32,31,8,2