Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Pu Plutonium

Pu - Plutonium - METALLAKTINIDER

641°
3327°
244
3
4
5
6
7
94
Pu
[Rn] 5f6 7s2
2
8
18
32
24
8
2
1.28
6.0262
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Plutonium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Plutonium
Atomnummer 94
Atomisk massa 244
Symbol Pu
Fusionspunkt 641
Kokpunkt 3327
Densitet 19.84
Period 7
Grupp 0
Upptäckt 1940 Seaborg et al.
Överflöd 0.001
Radie 0
Elektronnegativitet 1.28
Jonisering 6.0262
Isotopnummer 163
Elektronisk konfiguration [Rn] 5f6 7s2
Oxidationstillstånd 3,4,5,6,7
Elektron efter energinivå 2,8,18,32,24,8,2