Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Sc Skandium

Sc - Skandium - ÖVERGÅNGSMETALL

Scandium är ett metalliskt grundämne som tillhör gruppen sällsynta jordartsmetaller. Av serie 3 kännetecknas den av ett atomnummer på 21 och en atomvikt på 44,95. När det gäller fysikaliska egenskaper kännetecknas skandium av en smältpunkt på 1541°C och en kokpunkt på 2832°C. Den är silvervit och förekommer som en mjuk metall.

Scandium utgör cirka 0,5 % av jordens stenar. Det finns främst i form av apatit och silikater. Förutom att den finns i vissa naturliga källor, produceras den huvudsakligen av skandinavisk malm.

Scandium har främst industriella användningsområden. Faktum är att detta kemiska element används för tillverkning av metallegeringar, särskilt de som är avsedda för teknik och flyg. Dessa legeringar är särskilt kända för sin motståndskraft mot korrosion, sin lätthet och sin motståndskraft vid höga temperaturer.

Scandium har också intressanta egenskaper inom belysningsområdet. Detta kemiska element används faktiskt för att producera högintensiva urladdningslampor som kan användas för industriell belysning och film. Dessutom används scandium även vid tillverkning av batterier för solenergi och vid tillverkning av katalysatorer som används för att behandla luft och vatten.
1539°
2832°
44.955908
1
2
3
21
Sc
[Ar] 3d1 4s2
2
8
9
2
1.36
6.5615
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Skandium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Skandium
Atomnummer 21
Atomisk massa 44.955908
Symbol Sc
Fusionspunkt 1539
Kokpunkt 2832
Densitet 2.989
Period 4
Grupp 3
Upptäckt 1878 Nilson
Överflöd 22
Radie 2.1
Elektronnegativitet 1.36
Jonisering 6.5615
Isotopnummer 15
Elektronisk konfiguration [Ar] 3d1 4s2
Oxidationstillstånd 1,2,3
Elektron efter energinivå 2,8,9,2

Mineral- Hårdhet Densitet
Allendeite 4.84
Arrojadite-(SrFe)
Bazzite 6.50 / 6.50 2.80
Cascandite 4.50 / 5.50 3.01
Davisite
Dissakisite-(La) 6.50 / 7.00 3.79
Eringaite 3.65
Heftetjernite 4.50 / 4.50
Jervisite 6.00 / 7.00 3.22
Juonniite 4.00 / 4.50 2.43
Kangite
Kolbeckite 5.00 / 5.00 2.44
Kristiansenite 5.50 / 6.00 3.30
Lakargiite 8.00 / 8.50 4.59
Magbasite 5.00 / 5.00 3.41
Oftedalite 6.00 / 6.00 2.61
Panguite 3.75
Pretulite 5.00 / 5.00 3.71
Samarskite-(Yb) 5.00 / 6.00 7.03
Scandiobabingtonite 6.00 / 6.00 3.24
Stavelotite-(La) 4.49
Thortveitite 6.50 / 6.50 3.50
Warkite