Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Cf Kalifornien

Cf - Kalifornien - METALLAKTINIDER

900°
251
2
3
4
98
Cf
[Rn] 5f10 7s2
2
8
18
32
28
8
2
1.3
6.2817
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Kalifornien Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Kalifornien
Atomnummer 98
Atomisk massa 251
Symbol Cf
Fusionspunkt 900
Kokpunkt 0
Densitet 15.1
Period 7
Grupp 0
Upptäckt 1950 Seaborg et al.
Överflöd 0.001
Radie 0
Elektronnegativitet 1.3
Jonisering 6.2817
Isotopnummer 123
Elektronisk konfiguration [Rn] 5f10 7s2
Oxidationstillstånd 2,3,4
Elektron efter energinivå 2,8,18,32,28,8,2