Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink

Ds - Darmstadtium - OKLASSIFICERAT

281
0
110
Ds
[Rn] 5f14 6d9 7s1
2
8
18
32
32
16
2
0
0
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Darmstadtium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Darmstadtium
Atomnummer 110
Atomisk massa 281
Symbol Ds
Fusionspunkt 0
Kokpunkt 0
Densitet 34.8
Period 7
Grupp 10
Upptäckt 1994 /
Överflöd 0
Radie 0
Elektronnegativitet 0
Jonisering 0
Isotopnummer 0
Elektronisk konfiguration [Rn] 5f14 6d9 7s1
Oxidationstillstånd 0
Elektron efter energinivå 2,8,18,32,32,16,2