Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Ar Argon

Ar - Argon - INGEN ÄDELGASMETALL

39.948
18
Ar
[Ne] 3s2 3p6
2
8
8
0
15.7596
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Argon Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Argon
Atomnummer 18
Atomisk massa 39.948
Symbol Ar
Fusionspunkt -189.4
Kokpunkt -185.9
Densitet 0.0017837
Period 3
Grupp 18
Upptäckt 1894 Rayleigh and Ramsay
Överflöd 3.5
Radie 0.88
Elektronnegativitet 0
Jonisering 15.7596
Isotopnummer 8
Elektronisk konfiguration [Ne] 3s2 3p6
Oxidationstillstånd
Elektron efter energinivå 2,8,8