Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element No Nobelium

No - Nobelium - METALLAKTINIDER

827°
259
2
3
102
No
[Rn] 5f14 7s2
2
8
18
32
32
8
2
1.3
6.65
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Nobelium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Nobelium
Atomnummer 102
Atomisk massa 259
Symbol No
Fusionspunkt 827
Kokpunkt 0
Densitet 9.9
Period 7
Grupp 0
Upptäckt 1958 Ghiorso et al.
Överflöd 0
Radie 0
Elektronnegativitet 1.3
Jonisering 6.65
Isotopnummer 73
Elektronisk konfiguration [Rn] 5f14 7s2
Oxidationstillstånd 2,3
Elektron efter energinivå 2,8,18,32,32,8,2