Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element K Kalium

K - Kalium - ALKALIMETALL

Kalium är ett metalliskt kemiskt grundämne vars symbol är K. Det är det 19:e vanligaste grundämnet i universum, som vanligtvis finns i form av lösta mineralsalter i haven och jordar. Det är den vanligaste av de tre alkalimetallerna, natrium är den andra och litium den tredje.

Kalium är en mjuk, silvrig metall som lätt korroderar och reagerar kraftigt med vatten. När det gäller fysikaliska egenskaper förekommer den som vita eller grå kristaller, dess smältpunkt är 63,38°C (146,1°F) och kokpunkten är 759°C (1400°F). Den är något tyngre än vatten och mycket formbar.

Kalium är ett väsentligt element för levande varelser, eftersom det är involverat i flera biologiska processer. I synnerhet är det nödvändigt för muskelkontraktion, överföring av nervimpulser och reglering av pH i kroppsvätskor. Kaliumbrist kan leda till hjärtproblem, muskelstörningar och lågt blodtryck.

Kalium används även inom bygg och industri. Det är en vanlig tillsats i gödningsmedel och jordförbättringar eftersom det förbättrar grödans kvalitet och fertilitet. Det används också i vissa kosmetika för dess fuktgivande och antiinflammatoriska egenskaper.
63.7°
774°
39.0983
1
19
K
[Ar] 4s1
2
8
8
1
0.82
4.3407
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Kalium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Kalium
Atomnummer 19
Atomisk massa 39.0983
Symbol K
Fusionspunkt 63.7
Kokpunkt 774
Densitet 0.862
Period 4
Grupp 1
Upptäckt 1807 Davy
Överflöd 20900
Radie 2.8
Elektronnegativitet 0.82
Jonisering 4.3407
Isotopnummer 10
Elektronisk konfiguration [Ar] 4s1
Oxidationstillstånd 1
Elektron efter energinivå 2,8,8,1

Mineral- Hårdhet Densitet
Abernathyite 2.00 / 3.00 3.31
Acmonidesite
Adolfpateraite 2.00 / 2.00 4.24
Afghanite 5.50 / 6.00 2.55
Agakhanovite-(Y) 6.00 / 6.00 2.67
Agricolaite 4.00 / 4.00 3.53
Agrinierite 5.62
Ajoite 2.96
Alcaparrosaite 4.00 / 4.00 2.81
Aleksandrovite 4.00 / 4.50 3.07
Alexkhomyakovite
Alloriite 5.00 / 5.00 2.35
Almarudite 6.00 / 6.00 2.71
Alsakharovite-Zn 5.00 / 5.00 2.90
Altisite 6.00 / 6.00 2.64
Alum-(K) 2.00 / 2.00 1.76
Aluminoceladonite
Alumoklyuchevskite 2.00 / 2.00 3.10
Alunite 3.50 / 4.00 2.59
Amazonit 6.00 / 6.50 2.56
Ambrinoite 3.31
Amicite 5.00 / 5.50 2.06
Ammonioleucite 5.50 / 6.00 2.29
Anandite 3.00 / 4.00 3.94
Andrianovite 5.00 / 5.00 3.02
Andyrobertsite 3.00 / 3.00 4.01
Anhydrokainite
Annite 2.50 / 3.00 3.17
Anorthoclase 6.00 / 6.00 2.57
Antipinite 2.00 / 2.00 2.55
Aphthitalite 3.00 / 3.00 2.70
Aqualite 4.00 / 5.00 2.66
Arapovite 5.50 / 6.00 3.43
Arcanite 2.00 / 2.00 2.66
Archerite 2.00 / 2.00 2.00
Armbrusterite 3.50 / 3.50 2.78
Arnhemite 2.33
Arrojadite-(BaFe) 3.54
Arrojadite-(KFe) 5.00 / 5.00 3.50
Arrojadite-(KNa)
Arrojadite-(SrFe)
Ashcroftine-(Y) 5.00 / 5.00 2.61
Aspidolite 2.00 / 3.00 2.89
Astrophyllite 3.00 / 3.50 3.30
Atlasovite 2.00 / 2.50 4.20
Avdoninite 3.00 / 3.00 3.03
Avogadrite 2.62
Balestraite 2.50 / 3.00 2.95
Balliranoite
Bannermanite 3.50
Bannisterite 4.00 / 4.00 2.83
Baratovite 3.50 / 3.50 2.92
Bario-olgite 4.00 / 4.50 4.00
Barium-zinc alumopharmocosiderite 2.50 / 2.50
Barrerite 3.00 / 4.00 2.13
Bartonite 3.50 / 3.50 3.31
Barytolamprophyllite 2.00 / 3.00 3.62
Batiferrite 6.00 / 6.00
Batisite 5.90 / 5.90 3.43
Baylissite 2.00
Bellbergite 5.00 / 5.00 2.20
Benyacarite 2.50 / 3.00 2.40
Berezanskite 2.50 / 3.00 2.66
Biachellaite 5.00 / 5.00 2.52
Biphosphammite 1.00 / 2.00 2.04
Birnessite 1.50 / 1.50 3.00
Bluestreakite 2.00 / 2.00 2.63
Bobshannonite 4.00 / 4.00 3.79
Boleite 3.00 / 3.50 4.80
Boltwoodite 3.50 / 4.00 3.60
Bornemanite 3.50 / 4.00 3.47
Boromuscovite 2.50 / 3.00 2.81
Brannockite 5.00 / 6.00 2.98
Braunerite
Brewsterite-Sr 5.00 / 5.00 2.45
Brinrobertsite 1.00 / 1.00
Bubnovaite 2.66
Burnsite 1.00 / 1.50
Burovaite-Ca 2.73
Bussyite-(Ce) 3.00
Bütschliite 2.00
Bykovaite 3.00 / 3.00 2.98
Bystrite 5.00 / 5.00 2.43
Calcinaksite 5.00 / 5.00 2.62
Calcioandyrobertsite 3.00 / 3.00
Calciolangbeinite
Calciopetersite 3.00 / 3.00 3.33
Calciouranoite 4.00 / 4.00 4.62
Canasite 2.71
Capranicaite 2.41
Carbokentbrooksite 5.00 / 5.00 3.14
Carletonite 4.00 / 4.50 2.45
Carlosruizite 2.50 / 3.00 3.42
Carnallite 2.50 / 2.50 1.60
Carnotite 2.00 / 2.00 3.70
Carobbiite 2.00 / 2.50 2.52
Caryochroite 2.50 / 2.50 2.99
Cavoite
Celadonite 2.00 / 2.00 2.95