Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Sg Seaborgium

Sg - Seaborgium - ÖVERGÅNGSMETALL

269
0
106
Sg
[Rn] 5f14 6d4 7s2
2
8
18
32
32
12
2
0
0
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Seaborgium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Seaborgium
Atomnummer 106
Atomisk massa 269
Symbol Sg
Fusionspunkt 0
Kokpunkt 0
Densitet 35
Period 7
Grupp 6
Upptäckt 1974 Ghiorso et al.
Överflöd 0
Radie 0
Elektronnegativitet 0
Jonisering 0
Isotopnummer 0
Elektronisk konfiguration [Rn] 5f14 6d4 7s2
Oxidationstillstånd 0
Elektron efter energinivå 2,8,18,32,32,12,2