Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink

Pa - Protaktinium - METALLAKTINIDER

1554°
4030°
231.03588
3
4
5
91
Pa
[Rn] 5f2 6d1 7s2
2
8
18
32
20
9
2
1.5
5.89
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Protaktinium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Protaktinium
Atomnummer 91
Atomisk massa 231.03588
Symbol Pa
Fusionspunkt 1554
Kokpunkt 4030
Densitet 15.37
Period 7
Grupp 0
Upptäckt 1917 Hahn and Meitner
Överflöd 0.001
Radie 0
Elektronnegativitet 1.5
Jonisering 5.89
Isotopnummer 14
Elektronisk konfiguration [Rn] 5f2 6d1 7s2
Oxidationstillstånd 3,4,5
Elektron efter energinivå 2,8,18,32,20,9,2