Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Ce Cerium

Ce - Cerium - METALLANTANIDER

Cerium är en tungmetall som tillhör lantanidfamiljen och den kemiska aktinidserien. Det är den mest förekommande fissionsmetallen på jorden och är det mest reaktiva kemiska elementet i sin serie.

Cerium är en mycket formbar och formbar silvergrå metall. Den har en relativt hög smältpunkt (1037°C) och en kokpunkt på 3500°C. Dess densitet är cirka 6,77 g/cm3 och dess atommassa är 140,1 g/mol.

Cerium är en relativt reaktiv metall och klassas som en tungmetall. Det är mycket formbart och formbart och kan legeras med andra metaller och material för att förbättra dess mekaniska och fysikaliska egenskaper. Cerium är också mycket eldfast och korroderar inte lätt i en oxiderande miljö.

Cerium används i en mängd olika tillämpningar, framför allt inom förbränningsmotorindustrin. Det används också i legeringar, elektronik, smörjmedel, ånglampor och katalysatorer. Cerium används också i eldfasta material och superlegeringar för flyg- och bilindustrin.
798°
3257°
140.116
2
3
4
58
Ce
[Xe] 4f1 5d1 6s2
2
8
18
19
9
2
1.12
5.5387
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Cerium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Cerium
Atomnummer 58
Atomisk massa 140.116
Symbol Ce
Fusionspunkt 798
Kokpunkt 3257
Densitet 6.77
Period 6
Grupp 0
Upptäckt 1803 Berzelius
Överflöd 66.5
Radie 2.7
Elektronnegativitet 1.12
Jonisering 5.5387
Isotopnummer 19
Elektronisk konfiguration [Xe] 4f1 5d1 6s2
Oxidationstillstånd 2,3,4
Elektron efter energinivå 2,8,18,19,9,2

Mineral- Hårdhet Densitet
Abenakiite-(Ce) 4.00 / 4.00 3.21
Aeschynite-(Ce) 5.00 / 6.00 5.19
Aeschynite-(Nd) 5.00 / 6.00 4.60
Agardite-(Ce) 3.00 / 3.00 3.72
Allanite 5.50 / 5.50 3.30
Allanite-(La) 6.00 / 6.00 3.93
Allanite-(Y) 5.50 / 5.50 3.30
Alnaperbøeite-(Ce)
Aluminocerite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.68
Ancylite-(Ce) 4.50 / 4.50 3.90
Ancylite-(La) 4.00 / 4.50 3.88
Andrianovite 5.00 / 5.00 3.02
Anzaite-(Ce) 5.05
Arapovite 5.50 / 6.00 3.43
Arisite-(Ce)
Arsenoflorencite-(Ce) 3.50 / 3.50 4.10
Arsenoflorencite-(La) 3.50 / 3.50 4.10
Arsenoflorencite-(Nd) 3.50 / 3.50 4.05
Astrocyanite-(Ce) 2.00 / 3.00 3.80
Bario-olgite 4.00 / 4.50 4.00
Bastnäsite-(Ce) 4.00 / 5.00 4.95
Belovite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.19
Belovite-(La) 5.00 / 5.00 4.19
Biraite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.76
Braitschite-(Ce) 2.90
Brannerite 4.00 / 5.00 4.50
Britholite-(Ce) 5.50 / 5.50 4.20
Brockite 3.00 / 4.00 3.70
Burbankite 3.50 / 3.50 3.50
Bussyite-(Ce) 3.00
Byelorussite-(Ce) 5.50 / 6.00 3.92
Calcioancylite-(Ce) 4.00 / 4.50
Calcioburbankite 3.00 / 4.00 3.45
Calciopetersite 3.00 / 3.00 3.33
Calkinsite-(Ce) 2.50 / 2.50 3.27
Cappelenite-(Y) 6.00 / 6.00 4.40
Carbocernaite 3.00 / 3.00 3.53
Carbokentbrooksite 5.00 / 5.00 3.14
Cebaite-(Ce) 4.50 / 5.00 4.81
Cebaite-(Nd) 4.50 / 5.00 4.80
Cerianite-(Ce) 7.22
Ceriopyrochlore-(Ce) 5.00 / 5.50 4.13
Cerite-(Ce) 5.50 / 5.50 4.86
Cerite-(La) 5.00 / 5.00 4.70
Cerium
Cervandonite-(Ce) 5.00 / 5.00
Chevkinite-(Ce) 5.00 / 5.50 4.50
Christofschäferite-(Ce) 6.00 / 6.00 4.00
Chukhrovite-(Ce) 3.00 / 3.00
Chukhrovite-(Nd) 3.50 / 4.00 2.42
Chukhrovite-(Y) 3.00 / 3.00 2.27
Cordylite-(Ce) 4.50 / 4.50 4.44
Coskrenite-(Ce)
Crichtonite 5.00 / 6.00 4.46
Daqingshanite-(Ce) 5.00 / 5.00 3.81
Davidite-(Ce) 6.00 / 6.00 4.42
Davidite-(La) 6.00 / 6.00 4.42
Deveroite-(Ce) 2.00 / 2.50 2.35
Dingdaohengite-(Ce) 6.00 / 6.00 4.83
Dissakisite-(Ce) 6.50 / 7.00 3.75
Dissakisite-(La) 6.50 / 7.00 3.79
Diversilite-(Ce) 5.00 / 5.00 3.68
Dollaseite-(Ce) 6.50 / 7.00
Dualite 5.00 / 5.00 2.84
Dyrnaesite-(La) 3.68
Eudialyte 5.00 / 5.50 2.80
Euxenite-(Y) 6.50 / 6.50 4.70
Ewaldite 3.25
Feklichevite 5.50 / 5.50 2.87
Fergusonite-(Ce) 5.50 / 6.50 5.48
Fergusonite-(Ce)- 5.50 / 6.50
Fergusonite-(Nd) 5.50 / 6.50 4.50
Ferriallanite-(Ce) 6.00 / 6.00 4.22
Ferronordite-(Ce) 5.00 / 5.50 3.46
Ferronordite-(La) 5.00 / 5.00 3.54
Fersmite 4.00 / 4.50 4.69
Florencite-(Ce) 5.00 / 6.00 3.46
Florencite-(La) 5.00 / 6.00 3.52
Florencite-(Nd) 5.00 / 6.00 3.50
Fluocerite-(Ce) 4.50 / 5.00 6.13
Fluocerite-(La) 4.00 / 5.00 5.93
Fluorbritholite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.66
Fluorcalciobritholite 5.50 / 5.50 4.20
Fluorcaphite 5.00 / 5.00 3.60
Françoisite-(Ce)
Françoisite-(Nd) 3.00 / 3.00 4.06
Gadolinite-(Ce) 6.50 / 7.00 4.20
Gagarinite-(Ce) 3.50 / 3.50
Galgenbergite-(Ce) 2.00 / 3.00
Gasparite-(Ce) 5.00 / 5.00
Gatelite-(Ce) 6.00 / 7.00 4.51
Golyshevite 5.50 / 5.50 2.89
Gramaccioliite-(Y) 6.00 / 6.00 4.66
Graulichite-(Ce) 3.90
Håleniusite-(La) 6.50
Hellandite-(Ce) 5.50 / 6.00
Hellandite-(Y) 5.50 / 6.00 3.70
Hibonite 7.50 / 8.00 3.84
Hingganite-(Ce) 5.00 / 6.00 4.28