Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Ru Rutenium

Ru - Rutenium - ÖVERGÅNGSMETALL

Ruthenium är ett metalliskt kemiskt grundämne med atomnummer 44 och kemisk symbol Ru. Ruthenium är det 58:e vanligaste grundämnet i jordskorpan, vilket gör det till ett relativt sällsynt grundämne. Det är en av övergångsmetallerna och är den nyaste medlemmen i platinafamiljen.

Rutenium är i fast form vid rumstemperatur. Det är hårt och sprött, gränsar till vitt, och formar sig vanligtvis som ett pulver. Det är något tyngre än platina, men något lättare än iridium.

Ruthenium har flera anmärkningsvärda egenskaper. Det är en utmärkt katalysator och dess kemiska egenskaper liknar de hos andra övergångsmetaller. Det är mycket resistent mot syror, men är känsligt för blekmedel och väteperoxid. Ruthenium är mycket eldfast och tål extrema temperaturer upp till 1700°C.

Ruthenium isolerades först 1844 av Karl Klaus, en rysk kemist. Sedan dess har den använts i stor utsträckning för industriella ändamål. Detta element används i stor utsträckning vid tillverkning av katalysatorer och förbränningsmotorer, såväl som vid tillverkning av metalltrådar, stavar och andra metallprodukter. Det används också för att tillverka legeringar för tillverkning av metalldelar som måste tåla höga temperaturer.

Ruthenium används också inom medicin, speciellt för tillverkning av tandproteser, kronor och broar. Det används också för behandling av hjärtsjukdomar och för att behandla vissa cancerformer.

Slutligen används rutenium även vid tillverkning av smycken och prydnadsföremål, eftersom det är mycket svårt att korrodera och det är beständigt mot ljus, värme och kemikalier.
2310°
3900°
101.07
-2
1
2
3
4
5
6
7
8
44
Ru
[Kr] 4d7 5s1
2
8
18
15
1
2.2
7.3605
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Rutenium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Rutenium
Atomnummer 44
Atomisk massa 101.07
Symbol Ru
Fusionspunkt 2310
Kokpunkt 3900
Densitet 12.37
Period 5
Grupp 8
Upptäckt 1844 Klaus
Överflöd 0.001
Radie 1.9
Elektronnegativitet 2.2
Jonisering 7.3605
Isotopnummer 16
Elektronisk konfiguration [Kr] 4d7 5s1
Oxidationstillstånd -2,1,2,3,4,5,6,7,8
Elektron efter energinivå 2,8,18,15,1

Mineral- Hårdhet Densitet
Anduoite 7.00 / 7.00 8.00
Hexaferrum 6.00 / 7.00 10.69
Hexamolybdenum 11.90
Irarsite 6.50 / 6.50 11.00
Iridarsenite 5.00 / 5.50 10.90
Iridium 6.00 / 7.00 22.60
Laurite 7.50 / 7.50 6.99
Omeiite 7.00 / 7.00 11.20
Osarsite 6.00 / 6.00 8.44
Platarsite 7.50 / 7.50 8.00
Ruarsite 6.00 / 7.00 7.00
Ruthenarsenite 6.00 / 6.50 10.00
Rutheniridosmine 6.00 / 7.00 21.00
Ruthenium 6.50 / 6.50 12.20