Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Ru Rutenium

Ru - Rutenium - ÖVERGÅNGSMETALL

2310°
3900°
101.07
-2
1
2
3
4
5
6
7
8
44
Ru
[Kr] 4d7 5s1
2
8
18
15
1
2.2
7.3605
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Rutenium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Rutenium
Atomnummer 44
Atomisk massa 101.07
Symbol Ru
Fusionspunkt 2310
Kokpunkt 3900
Densitet 12.37
Period 5
Grupp 8
Upptäckt 1844 Klaus
Överflöd 0.001
Radie 1.9
Elektronnegativitet 2.2
Jonisering 7.3605
Isotopnummer 16
Elektronisk konfiguration [Kr] 4d7 5s1
Oxidationstillstånd -2,1,2,3,4,5,6,7,8
Elektron efter energinivå 2,8,18,15,1

Mineral- Hårdhet Densitet Formel
Anduoite 7.00 / 7.00 8.00 RuAs2
Hexaferrum 6.00 / 7.00 10.69 (Fe,Os,Ru,Ir)
Hexamolybdenum 11.90 (Mo,Ru,Fe,Ir,Os)
Irarsite 6.50 / 6.50 11.00 IrAsS
Iridarsenite 5.00 / 5.50 10.90 IrAs2
Iridium 6.00 / 7.00 22.60 Ir
Laurite 7.50 / 7.50 6.99 RuS2
Omeiite 7.00 / 7.00 11.20 OsAs2
Osarsite 6.00 / 6.00 8.44 OsAsS
Platarsite 7.50 / 7.50 8.00 PtAsS
Ruarsite 6.00 / 7.00 7.00 RuAsS
Ruthenarsenite 6.00 / 6.50 10.00 (Ru,Ni)As
Rutheniridosmine 6.00 / 7.00 21.00 (Ir,Os,Ru)
Ruthenium 6.50 / 6.50 12.20 Ru