Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Tm Thulium

Tm - Thulium - METALLANTANIDER

1545°
1727°
168.93422
2
3
69
Tm
[Xe] 4f13 6s2
2
8
18
31
8
2
1.25
6.1843
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Thulium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Thulium
Atomnummer 69
Atomisk massa 168.93422
Symbol Tm
Fusionspunkt 1545
Kokpunkt 1727
Densitet 9.321
Period 6
Grupp 0
Upptäckt 1879 Cleve
Överflöd 0.52
Radie 2.4
Elektronnegativitet 1.25
Jonisering 6.1843
Isotopnummer 18
Elektronisk konfiguration [Xe] 4f13 6s2
Oxidationstillstånd 2,3
Elektron efter energinivå 2,8,18,31,8,2

Mineral- Hårdhet Densitet
Hingganite-(Y) 5.00 / 6.00
Iwashiroite-(Y) 6.00 / 6.00 7.10
Samarskite-(Yb) 5.00 / 6.00 7.03
Yakovenchukite-(Y) 5.00 / 5.00 2.83