Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Al Aluminium

Al - Aluminium - DÅLIG METALL

Aluminium är det kemiska grundämnet med atomnummer 13. Det är en mjuk, gråvit metall med en uppskattad hårdhet på 2,5 till 3 på Mohs-skalan. Det är det tredje vanligaste grundämnet i jordskorpan, efter syre och kisel.

Aluminium är mycket reaktivt. Den oxiderar snabbt i en fuktig miljö för att bilda en skyddande beläggning som förhindrar att den angrips av syre och fukt. Det är mycket formbart och formbart och kan bearbetas och formas till andra produkter med hjälp av industriella tekniker som gjutning, smide och extrudering. Den kombineras lätt med andra element för att bilda legeringar, som används i många olika produkter.

Aluminium är en av de mest använda metallerna på grund av sin lätthet och motståndskraft mot korrosion. Det används i många industriella tillämpningar, inklusive byggmaterial, livsmedel, förpackningar, transportörer, elektronisk utrustning, hushållsapparater och fordon. Det används också i många legeringar, som används för sin korrosionsbeständighet och enkla bearbetning.
660.5°
2467°
26.9815385
1
3
13
Al
[Ne] 3s2 3p1
2
8
3
1.61
5.9858
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Aluminium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Aluminium
Atomnummer 13
Atomisk massa 26.9815385
Symbol Al
Fusionspunkt 660.5
Kokpunkt 2467
Densitet 2.698
Period 3
Grupp 13
Upptäckt 1827 Wshler
Överflöd 82300
Radie 1.8
Elektronnegativitet 1.61
Jonisering 5.9858
Isotopnummer 8
Elektronisk konfiguration [Ne] 3s2 3p1
Oxidationstillstånd 1,3
Elektron efter energinivå 2,8,3

Mineral- Hårdhet Densitet
Abswurmbachite 6.50 / 6.50 4.96
Abuite
Actinolite 5.50 / 5.50 2.98
Acuminite 3.50 / 3.50 3.30
Adachiite
Addibischoffite
Adranosite
Adrianite
Aenigmatite 5.00 / 6.00 3.74
Aerinite 3.00 / 3.00 2.48
Afghanite 5.50 / 6.00 2.55
Afmite
Aheylite 5.00 / 6.00 2.85
Ajoite 2.96
Akatoreite 6.00 / 6.00 3.48
Akdalaite 7.00 / 7.00 3.68
Alarsite 3.00 / 3.00 3.32
Albite 7.00 / 7.00 2.61
Aldermanite 2.00 / 2.00 2.00
Alfredopetrovite 2.50 / 2.50 2.50
Aliettite 1.00 / 2.00
Allanite 5.50 / 5.50 3.30
Allanite-(La) 6.00 / 6.00 3.93
Allanite-(Nd)
Allanite-(Y) 5.50 / 5.50 3.30
Allanpringite 3.00 / 3.00 2.54
Allendeite 4.84
Allophane 3.00 / 3.00 1.90
Alloriite 5.00 / 5.00 2.35
Almandine 7.00 / 8.00 4.09
Almarudite 6.00 / 6.00 2.71
Alnaperbøeite-(Ce)
Althupite 3.50 / 4.00 3.90
Altisite 6.00 / 6.00 2.64
Alum-(K) 2.00 / 2.00 1.76
Alum-(Na) 3.00 / 3.00 1.67
Aluminite 1.00 / 1.00 1.66
Aluminium 2.00 / 3.50 2.00
Alumino-ferrobarroisite
Alumino-ferrohornblende
Alumino-ferrotschermakite
Alumino-ferrowinchite
Alumino-magnesiohornblende
Alumino-magnesiotaramite
Alumino-ottoliniite
Aluminobarroisite 5.00 / 6.00 2.94
Aluminoceladonite
Aluminocerite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.68
Aluminocopiapite 2.50 / 3.00 2.00
Aluminocoquimbite 2.04
Aluminokatophorite 5.00 / 6.00
Aluminomagnesiohulsite 6.00 / 6.00 3.84
Aluminopyracmonite 2.14
Aluminotschermakite 5.00 / 6.00
Aluminowinchite
Alumoåkermanite 4.00 / 5.00 3.00
Alumohydrocalcite 2.50 / 2.50 2.23
Alumoklyuchevskite 2.00 / 2.00 3.10
Alumotantite 7.50 / 7.50 7.00
Alumotungstite
Alumovesuvianite
Alunite 3.50 / 4.00 2.59
Alunogen 1.50 / 2.00 1.65
Alvanite 3.00 / 3.50 2.41
Amazonit 6.00 / 6.50 2.56
Amblygonite 5.50 / 6.00 2.98
Amesite 2.50 / 3.00 2.77
Amicite 5.00 / 5.50 2.06
Ammonioalunite 2.00 / 3.00 2.40
Ammonioleucite 5.50 / 6.00 2.29
Ammoniomagnesiovoltaite
Amstallite 4.00 / 4.00 2.40
Analcime 5.00 / 5.00 2.30
Anandite 3.00 / 4.00 3.94
Andalusite 6.50 / 7.00 3.13
Andesine 7.00 / 7.00 2.66
Angastonite 2.00 / 2.00 2.47
Ankinovichite 2.50 / 3.00 2.48
Annite 2.50 / 3.00 3.17
Anorthite 6.00 / 6.00 2.72
Anorthoclase 6.00 / 6.00 2.57
Anthoinite 1.00 / 1.00 4.80
Apjohnite 1.50 / 2.00 1.80
Arakiite 3.00 / 4.00
Arangasite 1.00 / 2.00 2.00
Aravaipaite 2.00 / 2.00 6.00
Ardennite-(As) 6.00 / 7.00 3.62
Ardennite-(V) 6.00 / 7.00 3.55
Armbrusterite 3.50 / 3.50 2.78
Armenite 7.50 / 7.50 2.76
Arrojadite-(BaFe) 3.54
Arrojadite-(BaNa)
Arrojadite-(KFe) 5.00 / 5.00 3.50
Arrojadite-(KNa)
Arrojadite-(NaFe)
Arrojadite-(PbFe) 4.00 / 5.00
Arrojadite-(SrFe)
Arsenocrandallite 5.50 / 5.50 3.25
Arsenoflorencite-(Ce) 3.50 / 3.50 4.10