Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Nb Niob

Nb - Niob - ÖVERGÅNGSMETALL

Niob är ett kemiskt grundämne med atomnummer 41 och symbol Nb. Den är i fast tillstånd vid rumstemperatur och har en relativt låg densitet jämfört med andra metaller. Den har en silvergrå färg och är en glänsande metall med relativt svaga mekaniska egenskaper.

Niob är relativt reaktivt med luft, koldioxid och vatten. Det kan bilda stabila föreningar med syre, kväve och fluor. De kemiska egenskaperna hos niob liknar de hos andra jordalkalimetaller. Det kombineras med väte, syre, svaveldioxid och salpetersyra för att bilda oxider.

Niob är en av de hårdaste och mest korrosionsbeständiga metallerna. Den är resistent mot syror, alkalier och de flesta andra organiska och oorganiska syror. Det används för att bilda legeringar med ett stort antal andra metaller, inklusive specialstål, aluminiumlegeringar och titanlegeringar.

Niob används främst inom den metallurgiska industrin. Det används för tillverkning av specialstål som är resistenta mot korrosion och höga temperaturer. Det används också som tillsats i stållegeringar för att förbättra hårdheten och korrosionsbeständigheten. Det används också vid tillverkning av medicinsk utrustning, missiler och kärnbränsle. Det används också vid tillverkning av glasögon, klockor, smycken och prydnadsföremål.
2468°
4927°
92.90637
-1
2
3
4
5
41
Nb
[Kr] 4d4 5s1
2
8
18
12
1
1.6
6.7589
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Niob Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Niob
Atomnummer 41
Atomisk massa 92.90637
Symbol Nb
Fusionspunkt 2468
Kokpunkt 4927
Densitet 8.57
Period 5
Grupp 5
Upptäckt 1801 Hatchett
Överflöd 20
Radie 2.1
Elektronnegativitet 1.6
Jonisering 6.7589
Isotopnummer 24
Elektronisk konfiguration [Kr] 4d4 5s1
Oxidationstillstånd -1,2,3,4,5
Elektron efter energinivå 2,8,18,12,1

Mineral- Hårdhet Densitet
Achalaite
Aeschynite-(Ce) 5.00 / 6.00 5.19
Aeschynite-(Nd) 5.00 / 6.00 4.60
Aeschynite-(Y) 5.00 / 6.00 4.85
Alluaivite 5.00 / 6.00 2.76
Alsakharovite-Zn 5.00 / 5.00 2.90
Andrianovite 5.00 / 5.00 3.02
Aspedamite 3.00 / 4.00 4.07
Baotite 6.00 / 6.00 4.42
Bariomicrolite 4.50 / 5.00 5.68
Bariopyrochlore 4.50 / 5.00 4.00
Barytolamprophyllite 2.00 / 3.00 3.62
Batisivite 7.00 / 7.00 4.62
Béhierite 7.00 / 7.50 7.81
Belkovite 6.00 / 7.00 4.16
Belyankinite 2.00 / 3.00 2.32
Billwiseite 5.00 / 5.00 6.33
Bismutocolumbite 5.50 / 5.50 7.56
Bismutomicrolite 5.00 / 5.00 6.83
Bismutopyrochlore 5.00 / 5.00 4.97
Bismutotantalite 5.00 / 5.00 8.51
Bobshannonite 4.00 / 4.00 3.79
Bobtraillite 5.50 / 5.50 3.16
Bornemanite 3.50 / 4.00 3.47
Burovaite-Ca 2.73
Bykovaite 3.00 / 3.00 2.98
Byzantievite 4.50 / 5.00 4.25
Calciobetafite 4.50 / 5.50 4.20
Calciomurmanite 2.85
Calciosamarskite 6.50 / 6.50 4.48
Calciotantite 6.50 / 6.50 7.46
Carbokentbrooksite 5.00 / 5.00 3.14
Carlosbarbosaite 4.00
Ceriopyrochlore-(Ce) 5.00 / 5.50 4.13
Cesplumtantite 7.00 / 7.00 6.00
Changbaiite 5.50 / 5.50 6.48
Charleshatchettite
Chivruaiite 3.00 / 3.00 2.40
Columbite-(Fe) 6.00 / 6.00 5.30
Columbite-(Mg) 6.50 / 6.50 5.04
Columbite-(Mn) 6.00 / 6.00 5.28
Dingdaohengite-(Ce) 6.00 / 6.00 4.83
Diversilite-(Ce) 5.00 / 5.00 3.68
Dovyrenite 3.00 / 4.00 3.03
Dualite 5.00 / 5.00 2.84
Edgarite 2.00 / 2.50 4.99
Ekplexite 1.00 / 1.00 3.63
Epistolite 1.00 / 1.50 2.65
Euxenite-(Y) 6.50 / 6.50 4.70
Eveslogite 5.00 / 5.00 2.85
Faizievite 4.00 / 4.50 2.82
Feklichevite 5.50 / 5.50 2.87
Fergusonite-(Ce) 5.50 / 6.50 5.48
Fergusonite-(Ce)- 5.50 / 6.50
Fergusonite-(Nd) 5.50 / 6.50 4.50
Fergusonite-(Nd)- 5.50 / 6.50
Fergusonite-(Y) 5.50 / 6.00 4.30
Fergusonite-(Y)- 5.50 / 6.50
Ferrokentbrooksite 5.00 / 6.00 3.06
Fersmanite 5.50 / 5.50 3.44
Fersmite 4.00 / 4.50 4.69
Fluorcalciopyrochlore
Fluornatropyrochlore 4.00 / 4.50 5.28
Foordite 6.00 / 6.00 6.73
Franconite 4.00 / 4.00 2.72
Georgbarsanovite 5.00 / 5.00 3.05
Gerasimovskite 2.00 / 2.00 2.52
Gjerdingenite-Ca 5.00 / 5.00 2.79
Gjerdingenite-Fe 5.00 / 5.00 2.82
Gjerdingenite-Mn 5.00 / 5.00 2.93
Gjerdingenite-Na 5.00 / 5.00 2.71
Golyshevite 5.50 / 5.50 2.89
Gramaccioliite-(Y) 6.00 / 6.00 4.66
Gutkovaite-Mn 5.00 / 5.00 2.83
Haineaultite 3.00 / 4.00 2.28
Hochelagaite 4.00 / 4.00 2.85
Hydroastrophyllite 3.00 / 4.00 3.15
Hydropyrochlore 4.00 / 4.50
Hydroxycalciopyrochlore 5.00 / 6.00 5.15
Hydroxymanganopyrochlore 5.40
Ikranite 5.00 / 5.00 2.82
Ilímaussite-(Ce) 4.00 / 4.00 3.60
IMA2015-067
Intersilite 3.00 / 4.00 2.42
Irtyshite 7.00 / 7.00 7.03
Ishikawaite 5.00 / 6.00 6.20
Isolueshite 5.50 / 5.50 4.72
Iwashiroite-(Y) 6.00 / 6.00 7.10
Ixiolite 6.00 / 6.50 6.94
Janhaugite 5.00 / 5.00 3.60
Jedwabite 7.00 / 7.00 8.60
Jinshajiangite 4.50 / 5.00 3.61
Joaquinite-(Ce) 5.00 / 5.50 3.62
Johnsenite-(Ce) 5.00 / 6.00 3.20
Johnwalkite 4.00 / 4.00 3.40
Karnasurtite-(Ce) 2.00 / 2.00 2.89
Karupmøllerite-Ca 5.00 / 5.00 2.71
Kaskasite 1.00 / 1.00 3.83
Kazanskyite 3.00 / 3.00 2.93