Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Fm Fermium

Fm - Fermium - METALLAKTINIDER

1527°
257
2
3
100
Fm
[Rn] 5f12 7s2
2
8
18
32
30
8
2
1.3
6.5
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Fermium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Fermium
Atomnummer 100
Atomisk massa 257
Symbol Fm
Fusionspunkt 1527
Kokpunkt 0
Densitet 9.7
Period 7
Grupp 0
Upptäckt 1953 Ghiorso et al.
Överflöd 0
Radie 0
Elektronnegativitet 1.3
Jonisering 6.5
Isotopnummer 103
Elektronisk konfiguration [Rn] 5f12 7s2
Oxidationstillstånd 2,3
Elektron efter energinivå 2,8,18,32,30,8,2