Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element La Lantan

La - Lantan - METALLANTANIDER

Lantan är ett kemiskt grundämne, vars symbol är La och atomnumret 57. Namnet kommer från det antika grekiska lantan, som betyder "förblir osynlig".

Lantan är en övergångsmetall, som finns i grupp 3 av övergångsmetallerna i det periodiska systemet. Det är en gulbrun metall, mycket seg och formbar, med en medeldensitet på 6,162 g/cm3. Den är stabil i luft vid rumstemperatur och korroderar långsamt i vatten och syra.

Lantan har svaga magnetiska egenskaper och binder endast till ett annat grundämne, skandium. Det bildar en mängd olika föreningar, inklusive de vanligaste sulfiderna, salterna och oxiderna. Det används ofta i skyddskläder, glas och brandsäkra material. Det används också i metallegeringar, motorer, elektroniska enheter, lasrar, värmesköldar och ljusreflektorer.

Lantan är ett av de sällsynta och dyraste grundämnena i det periodiska systemet. De flesta industriella tillämpningar kräver en ren metall, eftersom förekomsten av föroreningar kan påverka dess egenskaper och hållbarhet.
920°
3454°
138.90547
2
3
57
La
[Xe] 5d1 6s2
2
8
18
18
9
2
1.1
5.5769
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Lantan Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Lantan
Atomnummer 57
Atomisk massa 138.90547
Symbol La
Fusionspunkt 920
Kokpunkt 3454
Densitet 6.145
Period 6
Grupp 3
Upptäckt 1839 Mosander
Överflöd 39
Radie 2.7
Elektronnegativitet 1.1
Jonisering 5.5769
Isotopnummer 19
Elektronisk konfiguration [Xe] 5d1 6s2
Oxidationstillstånd 2,3
Elektron efter energinivå 2,8,18,18,9,2

Mineral- Hårdhet Densitet
Agardite-(Ce) 3.00 / 3.00 3.72
Agardite-(La) 3.00 / 4.00 3.72
Agardite-(Nd) 3.00 / 4.00 3.72
Allanite-(La) 6.00 / 6.00 3.93
Aluminocerite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.68
Ancylite-(La) 4.00 / 4.50 3.88
Arapovite 5.50 / 6.00 3.43
Arisite-(La) 3.00 / 3.50 4.07
Arsenoflorencite-(Ce) 3.50 / 3.50 4.10
Arsenoflorencite-(La) 3.50 / 3.50 4.10
Arsenoflorencite-(Nd) 3.50 / 3.50 4.05
Astrocyanite-(Ce) 2.00 / 3.00 3.80
Bario-olgite 4.00 / 4.50 4.00
Bastnäsite-(La) 4.00 / 5.00 4.95
Belovite-(La) 5.00 / 5.00 4.19
Biraite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.76
Braitschite-(Ce) 2.90
Britholite-(Ce) 5.50 / 5.50 4.20
Bussyite-(Ce) 3.00
Byelorussite-(Ce) 5.50 / 6.00 3.92
Calcioburbankite 3.00 / 4.00 3.45
Calciopetersite 3.00 / 3.00 3.33
Calkinsite-(Ce) 2.50 / 2.50 3.27
Carbocernaite 3.00 / 3.00 3.53
Carbokentbrooksite 5.00 / 5.00 3.14
Cerite-(Ce) 5.50 / 5.50 4.86
Cerite-(La) 5.00 / 5.00 4.70
Cervandonite-(Ce) 5.00 / 5.00
Chernovite-(Y) 4.00 / 5.00 4.87
Chevkinite-(Ce) 5.00 / 5.50 4.50
Christofschäferite-(Ce) 6.00 / 6.00 4.00
Chukhrovite-(Nd) 3.50 / 4.00 2.42
Cordylite-(Ce) 4.50 / 4.50 4.44
Cordylite-(La) 4.00 / 4.00 4.33
Coskrenite-(Ce)
Crichtonite 5.00 / 6.00 4.46
Daqingshanite-(Ce) 5.00 / 5.00 3.81
Davidite-(Ce) 6.00 / 6.00 4.42
Davidite-(La) 6.00 / 6.00 4.42
Decrespignyite-(Y) 4.00 / 4.00 3.64
Dingdaohengite-(Ce) 6.00 / 6.00 4.83
Dissakisite-(La) 6.50 / 7.00 3.79
Diversilite-(Ce) 5.00 / 5.00 3.68
Dyrnaesite-(La) 3.68
Feklichevite 5.50 / 5.50 2.87
Fergusonite-(Ce) 5.50 / 6.50 5.48
Ferriakasakaite-(La)
Ferriallanite-(La) 6.00 / 6.00 4.21
Ferriandrosite-(La)
Ferronordite-(La) 5.00 / 5.00 3.54
Florencite-(La) 5.00 / 6.00 3.52
Fluocerite-(Ce) 4.50 / 5.00 6.13
Fluocerite-(La) 4.00 / 5.00 5.93
Fluorbritholite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.66
Fluorcalciobritholite 5.50 / 5.50 4.20
Gadolinite-(Ce) 6.50 / 7.00 4.20
Galgenbergite-(Ce) 2.00 / 3.00
Gatelite-(Ce) 6.00 / 7.00 4.51
Golyshevite 5.50 / 5.50 2.89
Gramaccioliite-(Y) 6.00 / 6.00 4.66
Graulichite-(Ce) 3.90
Gysinite-(Nd) 4.00 / 4.50 4.82
Håleniusite-(La) 6.50
Hibonite 7.50 / 8.00 3.84
Hingganite-(Ce) 5.00 / 6.00 4.28
Hingganite-(Y) 5.00 / 6.00
Hydroxylbastnäsite-(La) 4.00 / 4.00 4.70
Ikranite 5.00 / 5.00 2.82
Ilímaussite-(Ce) 4.00 / 4.00 3.60
Ilmajokite 1.00 / 1.00 2.20
Iraqite-(La) 4.50 / 4.50 3.27
Isolueshite 5.50 / 5.50 4.72
Johnsenite-(Ce) 5.00 / 6.00 3.20
Karnasurtite-(Ce) 2.00 / 2.00 2.89
Kochite 5.00 / 5.00 3.32
Kozoite-(La) 4.16
Kozoite-(Nd) 4.77
Kuannersuite-(Ce) 4.50 / 5.50 4.66
Kukharenkoite-(La) 4.00 / 4.00 4.65
Lakargiite 8.00 / 8.50 4.59
Lanthanite-(Ce) 2.50 / 2.50 2.76
Lanthanite-(La) 3.00 / 3.00 2.61
Lanthanite-(Nd) 2.50 / 3.00 2.81
Levinsonite-(Y) 2.18
Loparite-(Ce) 5.50 / 5.50 4.77
Loveringite 7.50 / 7.50 4.41
Manganiandrosite-(Ce)
Manganiandrosite-(La) 4.21
Melanocerite-(Ce) 5.00 / 6.00 4.13
Menezesite 4.00 / 4.00 4.18
Mogovidite 5.50 / 5.50 2.90
Monazite-(Ce) 5.00 / 5.50 4.80
Monazite-(La) 5.00 / 5.50 4.80
Monazite-(Nd) 5.00 / 5.50 4.80
Nacareniobsite-(Ce) 5.00 / 5.00 3.45
Nordite-(Ce) 5.00 / 5.00 6.43
Nordite-(La) 5.00 / 6.00 3.43
Orthojoaquinite-(La) 5.00 / 5.00 4.10
Paratooite-(La) 4.00 / 4.00