Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Sr Strontium

Sr - Strontium - ALKALISK JORDMETALL

Strontium är ett lättmetalliskt kemiskt grundämne som tillhör familjen alkaliska jordartsmetaller. Dess symbol är Sr och dess atomnummer är 38. Det är ett av de tre elementen i strontiumgruppen, det andra är barium och det tredje är kalcium.

Strontium är en mjuk och seg metall. Den har en delikat metallisk vit färg och är mycket lyhörd. Dess reaktivitet är nära den för kalcium, som den är mycket lik i sina kemiska egenskaper. Det är lösligt i saltsyra och löser sig med svårighet i basisk lösning. Det reagerar starkt med vatten och släpper ut brandfarliga gaser.

Den huvudsakliga kemiska användningen av strontium är i metallegeringar för metallbeläggning, svetsning, gjutning och gjutning. Det används också i sprängämnen, självlysande ämnen och pigment. Legeringar som innehåller strontium används som smörjmedel och för olika mekaniska tillämpningar.

Strontium är också ett viktigt inslag i kärnkraftsindustrin. Det används vid tillverkning av strontium-90-föreningar, en radioaktiv isotop som används för att behandla tumörer. Det är också en nyckelkälla till neutroner i driften av kärnreaktorer.

Inom medicin har strontium potentiella fördelar och risker. Studier tyder på att det kan hjälpa till att stärka benen och förbättra bentätheten. Det finns dock begränsade bevis för att det kan öka risken för cancer, och hälsomyndigheter övervakar konsumtionen noga.
769°
1384°
87.62
2
38
Sr
[Kr] 5s2
2
8
18
8
2
0.95
5.6949
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Strontium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Strontium
Atomnummer 38
Atomisk massa 87.62
Symbol Sr
Fusionspunkt 769
Kokpunkt 1384
Densitet 2.64
Period 5
Grupp 2
Upptäckt 1808 Davy
Överflöd 370
Radie 2.5
Elektronnegativitet 0.95
Jonisering 5.6949
Isotopnummer 18
Elektronisk konfiguration [Kr] 5s2
Oxidationstillstånd 2
Elektron efter energinivå 2,8,18,8,2

Mineral- Hårdhet Densitet
Acuminite 3.50 / 3.50 3.30
Agrinierite 5.62
Alsakharovite-Zn 5.00 / 5.00 2.90
Ancylite-(Ce) 4.50 / 4.50 3.90
Ancylite-(La) 4.00 / 4.50 3.88
Andrianovite 5.00 / 5.00 3.02
Aqualite 4.00 / 5.00 2.66
Arrojadite-(BaFe) 3.54
Arrojadite-(KNa)
Arrojadite-(SrFe)
Arsenocrandallite 5.50 / 5.50 3.25
Arsenoflorencite-(La) 3.50 / 3.50 4.10
Arsenogoyazite 4.00 / 4.00 3.33
Attakolite 5.00 / 5.00 3.09
Bario-olgite 4.00 / 4.50 4.00
Bario-orthojoaquinite 5.00 / 5.50 3.96
Bariopyrochlore 4.50 / 5.00 4.00
Barytolamprophyllite 2.00 / 3.00 3.62
Bassoite 4.00 / 4.50 2.94
Batiferrite 6.00 / 6.00
Bellbergite 5.00 / 5.00 2.20
Belovite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.19
Belovite-(La) 5.00 / 5.00 4.19
Benauite 3.50 / 3.50 3.65
Benstonite 3.00 / 4.00 3.60
Bjarebyite 4.00 / 4.00 4.02
Bobtraillite 5.50 / 5.50 3.16
Brewsterite-Ba 5.00 / 5.00 2.45
Brewsterite-Sr 5.00 / 5.00 2.45
Burbankite 3.50 / 3.50 3.50
Burovaite-Ca 2.73
Bussenite 4.00 / 4.00 3.63
Bykovaite 3.00 / 3.00 2.98
Bøggildite 4.00 / 5.00 3.66
Bøgvadite 4.00 / 4.00 3.85
Cairncrossite 3.00 / 3.00 2.85
Calcioancylite-(Ce) 4.00 / 4.50
Calcioburbankite 3.00 / 4.00 3.45
Calcjarlite 4.00 / 4.00 3.51
Carbocernaite 3.00 / 3.00 3.53
Carbokentbrooksite 5.00 / 5.00 3.14
Caryochroite 2.50 / 2.50 2.99
Celestine 3.00 / 3.50 3.90
Cerite-(La) 5.00 / 5.00 4.70
Chabazite-Ca 4.00 / 4.00 2.05
Chabazite-Na 4.00 / 4.00 2.05
Chabazite-Sr 4.00 / 4.50 2.16
Charoite 5.00 / 6.00 2.54
Chivruaiite 3.00 / 3.00 2.40
Cleusonite 6.00 / 7.00 4.74
Clinophosinaite 4.00 / 4.00 2.85
Clinoptilolite-K 3.50 / 4.00 2.10
Cordylite-(La) 4.00 / 4.00 4.33
Crawfordite 3.00 / 3.00 3.05
Crichtonite 5.00 / 6.00 4.46
Dachiardite-Ca 4.00 / 4.50 2.14
Daqingshanite-(Ce) 5.00 / 5.00 3.81
Deloneite 5.00 / 5.00
Delrioite 2.00 / 2.00 3.10
Dessauite-(Y) 6.50 / 7.00 4.68
Dickinsonite-(KMnNa) 3.50 / 4.00 3.42
Direnzoite 4.50 / 4.50 2.12
Dissakisite-(La) 6.50 / 7.00 3.79
Diversilite-(Ce) 5.00 / 5.00 3.68
Donnayite-(Y) 3.00 / 3.00 3.30
Dualite 5.00 / 5.00 2.84
Epidote-(Sr)
Eveslogite 5.00 / 5.00 2.85
Ewaldite 3.25
Faizievite 4.00 / 4.50 2.82
Feklichevite 5.50 / 5.50 2.87
Fengchengite
Ferrierite-Mg 3.00 / 3.50 2.06
Ferrierite-Na 3.00 / 3.50 2.06
Ferrokentbrooksite 5.00 / 6.00 3.06
Ferronordite-(Ce) 5.00 / 5.50 3.46
Ferronordite-(La) 5.00 / 5.00 3.54
Fersmanite 5.50 / 5.50 3.44
Fluorbritholite-(Ce) 5.00 / 5.00 4.66
Fluorcalciobritholite 5.50 / 5.50 4.20
Fluorcaphite 5.00 / 5.00 3.60
Fluorlamprophyllite
Fluorstrophite 5.00 / 5.00
Fontarnauite
Footemineite 4.50 / 4.50 2.87
Georgbarsanovite 5.00 / 5.00 3.05
Gjerdingenite-Ca 5.00 / 5.00 2.79
Gmelinite-Ca 4.50 / 4.50 2.03
Goedkenite 5.00 / 5.00 3.83
Goyazite 4.00 / 5.00 3.16
Gramaccioliite-(Y) 6.00 / 6.00 4.66
Grandaite 4.38
Graulichite-(Ce) 3.90
Gutkovaite-Mn 5.00 / 5.00 2.83
Haradaite 4.50 / 4.50 3.80
Hennomartinite 4.00 / 4.00 3.00
Heulandite-Ba 3.50 / 3.50 2.35
Heulandite-Ca 3.00 / 3.50 2.20
Heulandite-K 3.00 / 3.50 2.20