Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Ne Neon

Ne - Neon - INGEN ÄDELGASMETALL

20.1797
10
Ne
[He] 2s2 2p6
2
8
0
21.5645
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Neon Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Neon
Atomnummer 10
Atomisk massa 20.1797
Symbol Ne
Fusionspunkt -248.7
Kokpunkt -246.1
Densitet 0.0008999
Period 2
Grupp 18
Upptäckt 1898 Ramsay and Travers
Överflöd 0.005
Radie 0.51
Elektronnegativitet 0
Jonisering 21.5645
Isotopnummer 8
Elektronisk konfiguration [He] 2s2 2p6
Oxidationstillstånd
Elektron efter energinivå 2,8