Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Ne Neon

Ne - Neon - INGEN ÄDELGASMETALL

Neon är ett kemiskt grundämne, även kallat ädelgas, som har symbolen Ne och atomnumret 10 i grundämnenas periodiska system. Dess elektronkonfiguration är 1s22s22p63s1. Det betyder att det finns två elektroner i 1s-skalet och sex elektroner i 2p-skalet.

Neon är en färglös och luktfri inert gas vid rumstemperatur och tryck. Den är mycket svagt reaktiv och är den mest stabila av ädelgaserna. Dess smältpunkt är -248,6°C och dess kokpunkt är -246,1°C.

Neon används ofta inom industrin och neonljus erbjuds i flytande eller gasform. Det används för att göra neonljus och kan blandas med andra gaser, såsom argon, för att producera olika färger. Den används också som påfyllningsgas i vakuumrör och i industriella belysnings- och gatubelysningsprodukter.

Neon används också inom medicin och vetenskaplig forskning, eftersom dess radioaktiva isotop Ne-21 används som ett radioaktivt spårämne. Neon har även tillämpningar inom laser, radioastronomi och medicinsk bildbehandling. Den kan också användas för att tillhandahålla en typ av kyla i industriella applikationer.
20.1797
0
10
Ne
[He] 2s2 2p6
2
8
0
21.5645
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Neon Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Neon
Atomnummer 10
Atomisk massa 20.1797
Symbol Ne
Fusionspunkt -248.7
Kokpunkt -246.1
Densitet 0.0008999
Period 2
Grupp 18
Upptäckt 1898 Ramsay and Travers
Överflöd 0.005
Radie 0.51
Elektronnegativitet 0
Jonisering 21.5645
Isotopnummer 8
Elektronisk konfiguration [He] 2s2 2p6
Oxidationstillstånd 0
Elektron efter energinivå 2,8