Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Np Neptunium

Np - Neptunium - METALLAKTINIDER

640°
3902°
237
3
4
5
6
7
93
Np
[Rn] 5f4 6d1 7s2
2
8
18
32
22
9
2
1.36
6.2657
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Neptunium Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Neptunium
Atomnummer 93
Atomisk massa 237
Symbol Np
Fusionspunkt 640
Kokpunkt 3902
Densitet 20.45
Period 7
Grupp 0
Upptäckt 1940 McMillan and Abelson
Överflöd 0.001
Radie 0
Elektronnegativitet 1.36
Jonisering 6.2657
Isotopnummer 153
Elektronisk konfiguration [Rn] 5f4 6d1 7s2
Oxidationstillstånd 3,4,5,6,7
Elektron efter energinivå 2,8,18,32,22,9,2