Lista av föremål
 » Argon
 » Bor
 » Brom
 » Fluor
 » Guld
 » Järn
 » Jod
 » Kisel
 » Klor
 » Kol
 » Krom
 » Leda
 » Neon
 » Niob
 » Radon
 » Selen
 » Syre
 » Tenn
 » Titan
 » Uran
 » Väte
 » Xenon
 » Zink
mineralogi element Mo Molybden

Mo - Molybden - ÖVERGÅNGSMETALL

Molybden är ett kemiskt grundämne som tillhör gruppen övergångsmetaller. Dess kemiska symbol är Mo och dess atomnummer är 42. Dess vanligaste oxidationstillstånd är +6.

Molybden är en vitgrå metall i sitt rena tillstånd. Den är mycket hård och seg och har låg elektrisk ledningsförmåga. Den har också hög motståndskraft mot korrosion och värme och kan användas vid höga temperaturer (upp till 1000°C). Molybden är det 24:e vanligaste grundämnet i jordskorpan och finns i olika mineraler.

Molybden används i många industriella och kommersiella tillämpningar, inklusive tillverkning av legeringar, tillverkning av rostfria stål, tillverkning av katalysatorer och tillverkning av smörjmedel. Det används också inom kärnkrafts- och astronautindustrin, på grund av dess höga motståndskraft mot värme och korrosion. Molybden används också inom medicinen som ett isotopiskt spårämne för organdiagnostik och kartläggning.
2617°
5560°
95.95
-2
-1
1
2
3
4
5
6
42
Mo
[Kr] 4d5 5s1
2
8
18
13
1
2.16
7.0924
Syntetisk
Radioaktiv
Flytande
Gasformig
Molybden Elektroniskt konfigurationsschema
Elektroniskt konfigurationsschema

Efternamn Molybden
Atomnummer 42
Atomisk massa 95.95
Symbol Mo
Fusionspunkt 2617
Kokpunkt 5560
Densitet 10.22
Period 5
Grupp 6
Upptäckt 1778 Scheele
Överflöd 1.2
Radie 2
Elektronnegativitet 2.16
Jonisering 7.0924
Isotopnummer 20
Elektronisk konfiguration [Kr] 4d5 5s1
Oxidationstillstånd -2,-1,1,2,3,4,5,6
Elektron efter energinivå 2,8,18,13,1

Mineral- Hårdhet Densitet
Bamfordite 2.00 / 3.00 3.62
Betpakdalite-CaCa 3.00 / 3.00 2.91
Betpakdalite-CaMg 3.50 / 3.50 2.94
Betpakdalite-NaCa 2.89
Betpakdalite-NaNa 3.00 / 3.00 2.88
Biehlite 1.00 / 1.50
Calcurmolite
Chiluite 3.00 / 3.00 3.65
Cousinite
Cupromolybdite 3.00 / 3.00 4.51
Deloryite 4.00 / 4.00 4.90
Drysdallite 1.00 / 1.50 6.25
Ekplexite 1.00 / 1.00 3.63
Ferrimolybdite 2.50 / 3.00 4.00
Gelosaite 3.00 / 3.00 5.11
Hemusite 4.00 / 4.00 4.47
Hereroite 8.15
Hexamolybdenum 11.90
Huenite
Ichnusaite 4.26
Ilsemannite 5.50 / 6.00
Iriginite 1.00 / 2.00 3.84
Iseite
Jordisite 1.00 / 2.00
Kamiokite 4.50 / 4.50 5.96
Kaskasite 1.00 / 1.00 3.83
Koechlinite 8.26
Lindgrenite 4.50 / 4.50 4.26
Maikainite 4.00 / 4.00 4.45
Majindeite 5.54
Mambertiite
Manganokaskasite 1.00 / 1.00 4.09
Markascherite 3.50 / 4.00 4.22
Melkovite 3.00 / 3.00 2.97
Mendozavilite-KCa 2.50 / 2.50
Mendozavilite-NaCu 2.50 / 2.50
Mendozavilite-NaFe 1.50 / 1.50 2.95
Moluranite 3.00 / 4.00 4.00
Molybdenite 1.00 / 1.00 5.50
Molybdenum
Molybdite 3.00 / 4.00 4.72
Molybdofornacite 2.00 / 3.00 6.60
Monipite
Mosesite 3.00 / 4.00 7.72
Mourite 3.00 / 3.00 4.17
Nuragheite 5.15
Obradovicite-KCu 2.50 / 2.50 3.68
Obradovicite-NaCu 2.00 / 2.00
Obradovicite-NaNa 2.00 / 2.00
Ovamboite 3.50 / 3.50 4.74
Paramendozavilite 1.00 / 1.00 3.35
Parkinsonite 2.00 / 2.50 7.32
Powellite 3.50 / 3.50 4.34
Sardignaite 3.00 / 3.00 4.82
Schlegelite 3.50 / 3.50 7.23
Sedovite 3.00 / 3.00 4.20
Sidwillite 2.50 / 2.50 3.12
Suseinargiuite
Szenicsite 3.50 / 4.00 4.26
Tancaite-(Ce)
Tarkianite 5.50 / 6.00 7.30
Tengchongite 2.00 / 2.50 4.25
Tugarinovite 4.60 / 4.60 6.00
Umohoite 2.00 / 2.00 4.55
Vajdakite 3.50
Vergasovaite 4.00 / 5.00
Wulfenite 2.50 / 3.00 6.50